Pondelok - 25. 9. 2023 meniny má Vladislav Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU


Vážení rodičia, milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024 prebehne 4. septembra 2023 (pondelok) o 10.00 h.
v priestoroch školy
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE


Hodnotenie realizácie aktualizačného vzdelávania za rok 2022/2023

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G32 / 198
2. / G6 / 197
3. / G18 / 196
4. / G31 / 191
5. / G15 / 189
6. / G23 / 187
7. / G10 / 186
8. / G2 / 181
9. / G5 / 179,5
10. / G19 / 172
11. / G29 / 168
12. / G30 / 164,5
13. / G12 / 150
14. / G20 / 149

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
15. / G1 / 142
16. / G27 / 139
17. / G7 / 135
18. / G22 / 131
19. / G28 / 125
20. / G17 / 124
21. / G11 / 121
22. / G14 / 116
23. / G13 / 115
24. / G16 / 111
25. / G9 / 110

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
26. / G3 / 85
27. / G26 / 70
28. / G8 / 67
29. / G25 / 65
30. / G4 / 58

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:
kód
G24
G21

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 19. 5. 2023


Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / H6 / 170
2. / H3 / 166
3. / H7 / 155
4. / H2 / 145
5. / H5 / 135
6. / H8 / 135
7. / H13 / 132
8. / H9 / 130
9. / H4 / 122
10. / H10 / 119

NEPRIJATÍ – neprijatí pre nedostatok miesta:

p.č./kód/získané body
11. / H15 / 105
12. / H14 / 93

NEPRIJATÍ – neúspešná talentová skúška:

p.č./kód/získané body
13. / H11 / 86
14. / H1 / 54

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
H12

Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.

V Martine, dňa 19. 5. 2023Menej informácií <