Sobota - 16. 12. 2017 meniny má Albína Zverejňovanie dokumentov Partneri

Zverejňované dokumenty
1  2  3  4  5  ...  17  >

15. 12. 2017 - zmluva - Galéria Martin, s.r.o,, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 48115711 >
15. 12. 2017
Typ:zmluva
Suma:440 €
Firma / Priezvisko Meno:Galéria Martin, s.r.o,, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 48115711
Text:Zmluva o vzájomnej spolupráci
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
15. 12. 2017 - zmluva - CK Andromeda, Športová 2, 972 01 Bojnice, IČO: 46388427 >
15. 12. 2017
Typ:zmluva
Suma:3355 €
Firma / Priezvisko Meno:CK Andromeda, Športová 2, 972 01 Bojnice, IČO: 46388427
Text:Zmluva o obstaraní zájazdu
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
15. 12. 2017 - zmluva - DEEP DANCE CENTER, s.r.o., M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 46176373 >
15. 12. 2017
Typ:zmluva
Suma:4000 €
Firma / Priezvisko Meno:DEEP DANCE CENTER, s.r.o., M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, IČO: 46176373
Text:Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
15. 12. 2017 - zmluva - Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261 >
15. 12. 2017
Typ:zmluva
Suma:770 €
Firma / Priezvisko Meno:Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261
Text:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link
Príloha č. 4:Link
Príloha č. 5:Link

Zatvoriť <
15. 12. 2017 - zmluva - Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Martin, Gándhího 8/15, 036 01 Martin, IČO: 30227241 >
15. 12. 2017
Typ:zmluva
Suma:400 €
Firma / Priezvisko Meno:Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Martin, Gándhího 8/15, 036 01 Martin, IČO: 30227241
Text:Podnájomná zmluva
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
10. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
10. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
09. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
09. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
08. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
08. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
09. 06. 2017 - zmluva - VodnéBubliny s.r.o., Belá 1964/14, 911 01 Trenčín, IČO: 50904001 >
09. 06. 2017
Typ:zmluva
Suma:150 €
Firma / Priezvisko Meno:VodnéBubliny s.r.o., Belá 1964/14, 911 01 Trenčín, IČO: 50904001
Text:Zmluva o vzájomnej spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
07. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
07. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
06. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
06. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
13. 06. 2017 - zmluva - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 >
13. 06. 2017
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
Text:Zmluva o pripojení
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link
Príloha č. 4:Link

Zatvoriť <
05. 2017 - údaje o vyhotovenej objednávke >
05. 2017
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
05. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
05. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 2017 - údaje o vyhotovenej objednávke >
04. 2017
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
04. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
03. 2017 - údaje o vyhotovenej objednávke >
03. 2017
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
03. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
03. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
02. 2017 - údaje o vyhotovenej objednávke >
02. 2017
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
02. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
02. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
01. 2017 - údaje o doručenej faktúre >
01. 2017
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
12. 2016 - údaje o doručenej faktúre >
12. 2016
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
01. 2017 - údaje o vyhotovenej objednávke >
01. 2017
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
12. 2016 - údaje o vyhotovenej objednávke >
12. 2016
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2016 - údaje o doručenej faktúre >
11. 2016
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
10. 2016 - údaje o doručenej faktúre >
10. 2016
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
10. 2016 - údaje o vyhotovenej objednávke >
10. 2016
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
09. 2016 - údaje o doručenej faktúre >
09. 2016
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
08. 2016 - údaje o doručenej faktúre >
08. 2016
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <

1  2  3  4  5  ...  17  >