Utorok - 22. 10. 2019 meniny má Sergej Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Zverejňované dokumenty
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  19  >

27. 05. 2014 - zmluva - EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236 >
27. 05. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236
Text:Zmluva o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
27. 05. 2014 - zmluva - Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 >
27. 05. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164
Text:Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
05. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
05. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
04. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
04. 04. 2014 - zmluva - Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707 >
04. 04. 2014
Typ:zmluva
Suma:118,73 €
Firma / Priezvisko Meno:Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707
Text:Nájomná zmluva
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
04. 04. 2014 - zmluva - Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707 >
04. 04. 2014
Typ:zmluva
Suma:118,73 €
Firma / Priezvisko Meno:Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707
Text:Nájomná zlluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
01. 04. 2014 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
01. 04. 2014
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
14. 03. 2014 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
14. 03. 2014
Typ:zmluva
Suma:0 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
03. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
03. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
02. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
02. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
01. 2014 - údaje o doručenej faktúre >
01. 2014
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
12. 2013 - údaje o doručenej faktúre >
12. 2013
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2013 - údaje o doručenej faktúre >
11. 2013
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
11. 2013 - údaje o vyhotovenej objednávke >
11. 2013
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
22. 10. 2013 - zmluva - Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792 >
22. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792
Text:Zmluva o nájme
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
22. 10. 2013 - zmluva - Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261 >
22. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:631,42 €
Firma / Priezvisko Meno:Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261
Text:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/20132014
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
08. 10. 2013 - zmluva - Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707 >
08. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:101 €
Firma / Priezvisko Meno:Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707
Text:Nájomná zmluva
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
13. 11. 2013 - zmluva - Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792 >
13. 11. 2013
Typ:zmluva
Suma:x €
Firma / Priezvisko Meno:Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792
Text:Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
04. 11. 2013 - zmluva - EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236 >
04. 11. 2013
Typ:zmluva
Suma:174 €
Firma / Priezvisko Meno:EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236
Text:Zmluva o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
21. 09. 2013 - zmluva - Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 >
21. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:168,50 €
Firma / Priezvisko Meno:Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164
Text:Zmluva o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
21. 10. 2013 - zmluva - Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Martin, Gándhího 8/15, 036 01 Martin, IČO: 30227241 >
21. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:15 €
Firma / Priezvisko Meno:Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Martin, Gándhího 8/15, 036 01 Martin, IČO: 30227241
Text:Podnájomná zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
08. 10. 2013 - zmluva - Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378 >
08. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:300 €
Firma / Priezvisko Meno:Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378
Text:Mandátna zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
08. 10. 2013 - zmluva - Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378 >
08. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:300 €
Firma / Priezvisko Meno:Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378
Text:Mandátna zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
30. 10. 2013 - zmluva - Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 >
30. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:228 €
Firma / Priezvisko Meno:Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Text:Zmluva o združenej dodávke elektriny
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
31. 08. 2013 - zmluva - JUDr. Mariana Dobríková / advokátska kancelária s.r.o., Jilemnického 8, Martin, IČO 36869431 >
31. 08. 2013
Typ:zmluva
Suma:100 €
Firma / Priezvisko Meno:JUDr. Mariana Dobríková / advokátska kancelária s.r.o., Jilemnického 8, Martin, IČO 36869431
Text:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
13. 09. 2013 - zmluva - Copy Office s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO: 31377874 >
13. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:10 €
Firma / Priezvisko Meno:Copy Office s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO: 31377874
Text:Zmluva o prenájme kopírky
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
11. 09. 2013 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
11. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
11. 09. 2013 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
11. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
11. 09. 2013 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
11. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k Zmluve o posktovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
27. 08. 2013 - zmluva - Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava, IČO: 31355374 >
27. 08. 2013
Typ:zmluva
Suma:172,80 €
Firma / Priezvisko Meno:Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava, IČO: 31355374
Text:Licenčná zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <

<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  19  >