Streda - 1. 2. 2023 meniny má Tatiana Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Zverejňované dokumenty
<  1  ...  4  5  6  7  8  ...  19  >

22. 10. 2013 - zmluva - Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261 >
22. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:631,42 €
Firma / Priezvisko Meno:Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha č. 2, 036 01 Martin, IČO: 00626261
Text:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/20132014
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
08. 10. 2013 - zmluva - Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707 >
08. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:101 €
Firma / Priezvisko Meno:Fanit s.r.o., Kôstková 345/55, Bratislava, IČO 44399707
Text:Nájomná zmluva
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
13. 11. 2013 - zmluva - Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792 >
13. 11. 2013
Typ:zmluva
Suma:x €
Firma / Priezvisko Meno:Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 049 Martin, IČO: 00316792
Text:Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
04. 11. 2013 - zmluva - EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236 >
04. 11. 2013
Typ:zmluva
Suma:174 €
Firma / Priezvisko Meno:EMtest-SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236
Text:Zmluva o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
21. 09. 2013 - zmluva - Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 >
21. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:168,50 €
Firma / Priezvisko Meno:Združeie CKM SYTS, Vysok 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164
Text:Zmluva o spolupráci
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
21. 10. 2013 - zmluva - Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Martin, Gándhího 8/15, 036 01 Martin, IČO: 30227241 >
21. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:15 €
Firma / Priezvisko Meno:Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Martin, Gándhího 8/15, 036 01 Martin, IČO: 30227241
Text:Podnájomná zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
08. 10. 2013 - zmluva - Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378 >
08. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:300 €
Firma / Priezvisko Meno:Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378
Text:Mandátna zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
08. 10. 2013 - zmluva - Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378 >
08. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:300 €
Firma / Priezvisko Meno:Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378
Text:Mandátna zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
30. 10. 2013 - zmluva - Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 >
30. 10. 2013
Typ:zmluva
Suma:228 €
Firma / Priezvisko Meno:Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Text:Zmluva o združenej dodávke elektriny
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
31. 08. 2013 - zmluva - JUDr. Mariana Dobríková / advokátska kancelária s.r.o., Jilemnického 8, Martin, IČO 36869431 >
31. 08. 2013
Typ:zmluva
Suma:100 €
Firma / Priezvisko Meno:JUDr. Mariana Dobríková / advokátska kancelária s.r.o., Jilemnického 8, Martin, IČO 36869431
Text:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
13. 09. 2013 - zmluva - Copy Office s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO: 31377874 >
13. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:10 €
Firma / Priezvisko Meno:Copy Office s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava, IČO: 31377874
Text:Zmluva o prenájme kopírky
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
11. 09. 2013 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
11. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
11. 09. 2013 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
11. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
11. 09. 2013 - zmluva - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 >
11. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Text:Dodatok k Zmluve o posktovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
27. 08. 2013 - zmluva - Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava, IČO: 31355374 >
27. 08. 2013
Typ:zmluva
Suma:172,80 €
Firma / Priezvisko Meno:Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava, IČO: 31355374
Text:Licenčná zmluva
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
11. 09. 2013 - zmluva - Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 >
11. 09. 2013
Typ:zmluva
Suma:1 €
Firma / Priezvisko Meno:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Text:Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link
Príloha č. 3:Link

Zatvoriť <
10. 2013 - údaje o vyhotovenej objednávke >
10. 2013
Typ:údaje o vyhotovenej objednávke
Príloha:Link

Zatvoriť <
10. 2013 - údaje o doručenej faktúre >
10. 2013
Typ:údaje o doručenej faktúre
Príloha:Link

Zatvoriť <
16. 08. 2013 - objednávka - A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava, IČO: 36268518 >
16. 08. 2013
Typ:objednávka
Suma:1845,60 €
Firma / Priezvisko Meno:A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava, IČO: 36268518
Text:Objednávka - konferenčné stoličky
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
31. 05. 2013 - objednávka - Ševt a.s. >
31. 05. 2013
Typ:objednávka
Suma:18 €
Firma / Priezvisko Meno:Ševt a.s.
Text:Objednávka tlačív - vysvedčenia
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
23. 09. 2013 - faktúra - Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratslava, IČO 35763469 >
23. 09. 2013
Typ:faktúra
Suma:18,40 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratslava, IČO 35763469
Text:Mesačný poplatok mobil od 15.8.2013 do 14.9.2013
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <
12. 09. 2013 - faktúra - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. >
12. 09. 2013
Typ:faktúra
Suma:168,52 €
Firma / Priezvisko Meno:Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Text:Vodné, stočné samoodpočet od 21.5.2013 do 31.8.2013
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
12. 09. 2013 - faktúra - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. >
12. 09. 2013
Typ:faktúra
Suma:176,52 €
Firma / Priezvisko Meno:Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Text:Vodné, stočné paušál od 21.5.2013 do 31.8.2013
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
09. 09. 2013 - faktúra - Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270 >
09. 09. 2013
Typ:faktúra
Suma:10,37 €
Firma / Priezvisko Meno:Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270
Text:Mesačný poplatok mobil od 6.9.2013 do 5.10.2013
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
09. 09. 2013 - faktúra - STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin, IČO: 36395714 >
09. 09. 2013
Typ:faktúra
Suma:742,50 €
Firma / Priezvisko Meno:STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin, IČO: 36395714
Text:Dodávka tepla, TÚV od 30.7.2013 do 27.8.2013
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
09. 09. 2013 - faktúra - Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratslava, IČO 35763469 >
09. 09. 2013
Typ:faktúra
Suma:26,56 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratslava, IČO 35763469
Text:Mesačný poplatok pevná linka od 1.8.2013 do 31.8.2013
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
30. 08. 2013 - faktúra - A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava, IČO: 36268518 >
30. 08. 2013
Typ:faktúra
Suma:1845 €
Firma / Priezvisko Meno:A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava, IČO: 36268518
Text:Nákup konferenčných stoličiek 58 ks
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
04. 09. 2013 - faktúra - Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378 >
04. 09. 2013
Typ:faktúra
Suma:252,81 €
Firma / Priezvisko Meno:Subako SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin, IČO 44390378
Text:Mesačné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
19. 08. 2013 - faktúra - Ševt a.s. >
19. 08. 2013
Typ:faktúra
Suma:38,33 €
Firma / Priezvisko Meno:Ševt a.s.
Text:Tlačivá
Príloha č. 1:Link

Zatvoriť <
22. 08. 2013 - faktúra - Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratslava, IČO 35763469 >
22. 08. 2013
Typ:faktúra
Suma:31,51 €
Firma / Priezvisko Meno:Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratslava, IČO 35763469
Text:Mesačný poplatok mobil od 15.7.2013 do 14.8.2013
Príloha č. 1:Link
Príloha č. 2:Link

Zatvoriť <

<  1  ...  4  5  6  7  8  ...  19  >