Nedeľa - 16. 6. 2019 meniny má Blanka Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  24  >

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


26. a 27. 3. 2019 (utorok, streda)

Talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2019 – 2020 na odbor
8226 Q 00 Hudobno-dramatické umenie – herectvo
pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.) a ďalej:
– z prednesu básne podľa vlastného výberu
– z prednesu prózy podľa vlastného výberu
– z prednesu ľudovej a umelej piesne podľa vlastného výberu
– z tanečnej choreografie podľa vlastného výberu
– z hereckej pohybovej etudy

Vlastná literárna tvorba a hra na hudobný nástroj je vítaná, môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine, rovnako ako aj priemer známok na vysvedčení v 8. a 9. ročníku základnej školy.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €

Prijatí uchádzači (cca 10 v uvádzanom odbore) budú pozvaní na Zápis do 1. ročníka

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na odbor Hudobno-dramatické umenie:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body.
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov (10) na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t. j. 0 bodov.

Na Súkromnú spojenú školu, Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.

Vhodné je tiež doniesť lekárske potvrdenie od doktora-foniatra a to určite v prípade žiaka/žiačky s podozrením na sluchový, rečový či hlasový problém.
Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2019 (štvrtok).

II. Deň otvorených dverí SSŠ-SSUŠ a SHDK Martin – 26. 1. 2019 (sobota) od 08.00 h.–16.00 h.Menej informácií <

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH


Program divadla od začiatku školského roku 2018/19

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH


Program divadla od začiatku školského roku 2018/19

Divadelné trosky, vyhlásenie cien divadla
3. 9. 2018 o 18:30 h

The Bitches, komédia zo života družičiek
10. 9. 2018 o 18:30 h

Oidistrata, prvý antický muzikál, réžia Michal Tomassy
17. 9. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
24. 9. 2018 o 18:30 h

Pytačky&Prefíkaná vdova, Čechov a Goldoni spolu na javisku
1. 10. 2018 o 18:30 h

Riverside drive, jednoaktovka zo Štúdia SKDK
8. 10. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
15. 10. 2018 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
22. 10. 2018 o 18:30 h

Divadelný KVÍZ pod taktovkou Michala Tomasyho
29. 10. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
5. 11. 2018 o 18:30 h

The Bitches, komédia zo života družičiek
12. 11. 2018 o 18:30 h

Ťapákovci, klasika v neklasickom prevedení
19. 11. 2018 o 18:30 h

Oidistrata, prvý antický muzikál, réžia Michal Tomassy
5. 11. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
26. 11. 2018 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
3. 12. 2018 o 18:30 h

Ťapákovci, klasika v neklasickom prevedení
10. 12. 2018 o 18:30 h

VIANOčka, karaoke show s prekvapením
17. 12. 2018 o 18:30 h

Nedeľa pre bolesť ako stvorená, tretiaci opäť v druháckych dialógoch
14. 1. 2019 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
21. 1. 2019 o 18:30 h

Hrdý Budžes, réžia Petra Kovalčíková, hosť
4. 2. 2019 o 18:30 h

Closer, réžia Pavla Musilová
11. 2. 2019 o 18:30 h

Koniec hry, réžia Ľubomíra Krkošková
18. 2. 2019 o 18:30 h

Celé dni na stromoch, réžia Ľubomíra Krkošková
25. 2. 2019 o 18:30 hMenej informácií <

KONIEC HRY


Réžia Ľubomíra Krkošková
Premiéra 15. január 2018

KONIEC HRY


Réžia Ľubomíra Krkošková
Premiéra 15. január 2018
Absurdná dráma Samuela Becketta
Hrajú Vanesa Raticová, Rebeka Fučeková, Stela Kubicová, Zuzana Motýľová, Simona Zrubáková, Sarah Novotná, Barbora Šimová, Mária TuhovčákováMenej informácií <

MILIONÁR


Réžia Michal Tomasy
Premiéra 28. máj 2018

MILIONÁR


Réžia Michal Tomasy
Premiéra 28. máj 2018
Príbeh z oblasti natáčania reality show, ktorej nesmie chýbať dôkladný režisér, premotivovaní poskoci, moderátorka a jingel. Hľadá sa nevesta pre milionára a tú sprevádza množstvo zaujímavých príbehov naživo aj v zákulisí. Hľadá John nevestu, alebo ženícha? Má Maggie naozaj šarizmu? Aj tieto otázky si pokladá Milionár.
Hrajú Michal Babčo, Kristína Babicová, Barbora Benčíková, Bianka Bielická, Agáta Gažová, Eva Gribová. Kristína Hrušková, Natália Janolková, Natália Machunková, Kristína Paulínyová, Natália Slovíková, Timotej Taraba, Vanessa Teluchová, Emma UškovitšováMenej informácií <