Utorok - 21. 11. 2017 meniny má Elvíra Internetová žiacka knižkaZverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  20  >

VÝSLEDKY TALENTOVCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových skúšok konaných 29. marca 2017
a z náhradného termínu 7. apríla 2017

na Súkromnej spojenej Škole Martin
8226 Q 00 - Hudobno-dramatické umenie - herectvo

VÝSLEDKY TALENTOVCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových skúšok konaných 29. marca 2017
a z náhradného termínu 7. apríla 2017

na Súkromnej spojenej Škole Martin
8226 Q 00 - Hudobno-dramatické umenie - herectvo
Talentovej prijímacej skúške v y h o v e l i a sú prijatí:

p.č. / Kód / Získané body
1. / H 10 / 128
2. / H 11 / 116
3. / H 15 / 114
4. / H 6 / 111
5. / H 8 / 99
6. / H 16 / 99
7. / H 7 / 98
8. / H 9 / 98
9. / H 1 / 97

Talentovej prijímacej skúške v y h o v e l i nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta.

p.č. / Kód / Získané body
10. / H 2 / 90
11. / H 13 / 89
12. / H 18 / 88
13. / H 12 / 83
14. / H 17 / 68

Talentovej prijímacej skúške n e v y h o v e l i a nie sú prijatí:

p.č. / Kód / Získané body
15. / H 14 / 66
16. / H 4 / 63
17. / H 5 / 54


V á ž e n í r o d i č i a – zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne u p r a v i l počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2017 – 2018 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ. Po zápise dňa 20. 4. 2017 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí „Talentové prijímacie skúšky“ úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 21. 4. 2017 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore.

V Martine, dňa 7. 4. 2017

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školyMenej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK

Vážení rodičia – zákonní zástupcovia žiaka,
týmto by sme Vás radi informovali vo veci Talentových prijímacích skúšok
na odbor 8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK

Vážení rodičia – zákonní zástupcovia žiaka,
týmto by sme Vás radi informovali vo veci Talentových prijímacích skúšok
na odbor 8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

Dve žiačky dodatočne (zo zdravotných dôvodov) požiadali o vykonanie TPS v náhradnom termíne.
Náhradný termín TPS sa uskutoční 7. 4. 2017 (piatok).
O konečnom výsledku TPS Vás budeme následne informovať v popoludňajších hodinách 7. 4. 2017.

Ďakujeme za pochopenie
s pozdravom

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy

Menej informácií <

LYŽIARSKY ZÁJAZD 2017

...aj v tomto roku sme boli na snehu

2 % Z VAŠEJ DANE

Ďakujeme Bližšie informácie nájdete tu