Utorok - 2. 6. 2020 meniny má Xénia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  20  21  22  23  24  ...  27  >

VI. letný intermediálny workshop 2011

ZAOSTRENÉ NA DETAIL

umelecké dielne boli venované:
– vo výtvarnej rovine
remeselným zručnostiam, blízkosti človeka k materiálu v minulosti, tradícii, materiálno-umeleckým rituálom regiónu, vzhľadu artefaktov

VI. letný intermediálny workshop 2011

ZAOSTRENÉ NA DETAIL

umelecké dielne boli venované:
– vo výtvarnej rovine
remeselným zručnostiam, blízkosti človeka k materiálu v minulosti, tradícii, materiálno-umeleckým rituálom regiónu, vzhľadu artefaktov kedysi a dnes, produktu a jeho funkcii a to prostredníctvom práce s hlinou, plstením vlny, výrobou prútených nádob

– v literárno-dramatickej rovine
princípom ľudovej slovesnosti, improvizácii v priestore (improvizované zvuky vydávané materiálmi, ako je drevo a podobne), cvičeniam prepájajúcim hudbu a text, tanec atď.

Súčasný mladý človek dostal príležitosť „oddýchnuť si“ počas letných prázdnin od nových technológií a „objaviť“ čaro našej národnej tradície.

Termín a miesto konania
od 1. 8. – do 5. 8. 2011
areál SSUŠ+SHDK Martin, Ul. J. Letrricha č. 3, 036 01 Martin – Ľadoveň

stretnutie účastníkov workshopu bolo 1. 8. 2011 od 8:00 h, od 9:00 začala prvá pracovná dielňa

Kto sa mohol prihlásiť
žiaci a študenti ZŠ, SŠ, VŠ (od 13 rokov), ktorí sa chceli hravou formou dozvedieť viac o pomaly zabúdaných technikách a stratégiách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a boli otvorení novým spojeniam

Zámery a ciele
– poskytnúť možnosť spojenia človeka s materiálom a technológiami, ktoré sú súčasťou našej identity a národnej histórie cez rukodielnu prácu a ľudovú slovesnosť
– interaktívnym spôsobom prepojiť 3 zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti v literárnych, dramatických a výtvarných dielňach
– odborne sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky a praktické skúsenosti s tvorivým procesom

Výsledok
– tvorba keramiky, výrobkov z prútia, plstenie, interpretácia rituálov ľudovej slovesnosti a piesní reagujúcich na princípy ľudového umenia regiónu

Lektori – realizačný tím
– tvorivú prácu odborne usmerňovali výtvarníci, hudobníci, dramatici, režiséri, literáti:

PhDr. Š e l i g a Andrej
literát a pedagóg, Trnavská univerzita Trnava
Mgr. art. M u s i l o v á Pavlína
divadelný - bábkový režisér a pedagóg, doktorandka VŠMU Bratislava
Mgr. art. M u s i l Dušan
divadelník špecializovaný na Pantomímu
akad. mal. M a r č e k o v á Andrea
textilný výtvarník a pedagóg
Bc. B a l á ž o v á Michaela
študentka magisterského štúdia – odbor Keramika VŠVU Bratislava
Mgr. I ž i p o v á Renáta
pedagóg a lektor dielní venovaných ručným remeslám
Mgr. R a j č a n o v á Silvia
historik umenia, kurátor a pedagóg, katedra Výtvarného umenia UK Bratislava
akad. mal. B í l ý Ivan
grafik a pedagóg
PhDr. K l i m e k Peter
sochár a výtvarný pedagóg

Čo bolo potrebné si doniesť na workshop?
1. písacie potreby
2. vlastné hudobné nástroje – podľa možností
3. deku alebo karimatku
4. základné kresliarske potreby, orezávače a podobne

VI. letný intermediálny workshop bol podporený - grantovým systémom MK SR Bratislava, OZ Bod – spoločnosťou pre podporu umeleckého vzdelávania a Nadačným fondom Slovak Telecom.

Počet účastníkov je stanovený na 25 ľudí (okrem organizátorov a lektorov). Uchádzači boli vyberaní v poradí v akom sa prihlasovali do stanoveného počtu 25 osôb.Menej informácií <

DIVADELNÝ ÚSTAV BRATISLAVA


\"Ako sa uchováva pominuteľnosť\" 50. výročie založenia Divadelného ústavu – Bratislava 2011

SÚZNENIE 2011


Súznenie je už každoročnou súčasťou Folklórnych slávností v Martine a stalo sa už tradíciou. Aj tento rok na Súznení vystúpili naši konzervatoristi so zborovým spevom pod vedením Mgr. Darji Čerpákovej.

HERCI V TURČIANSKEJ GALÉRII

TVÁROU V TVÁR

pohybová performance na tému Komunikácia a vzťahy. Účinkovali študenti Súkromného hudobno dramatického konzervatória v Martine pod vedením Mgr. art. Zuzany Burianovej.