Utorok - 2. 6. 2020 meniny má Xénia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  23  24  25  26  27  >

BRANNÉ CVIČENIE


Ochrana života a zdravia – aj toto je povinnou súčasťou učebných plánov na našej škole. Vybehneme si do prírody a aby sme si zažili aj trochu srandy a súperenia, tak si dáme trojboj. Víťazi sú ocenení a šťastní ale aj porazení sú v dobrej nálade. Však čo? Nie je predsa hlavné zúčastniť sa?

NA SKLE MAĽOVANÉ


študentské predstavenie 2010

NOC V ŠKOLE 2009

...prvá noc

„Noc v škole“ má svoje tajomstvá, ktoré nebudeme prezrádzať. Povieme len, že sa stáva na SSUŠ a SHDK v Martine tradíciou.

NOC V ŠKOLE 2009

...prvá noc

„Noc v škole“ má svoje tajomstvá, ktoré nebudeme prezrádzať. Povieme len, že sa stáva na SSUŠ a SHDK v Martine tradíciou.

V roku 2009 do jej programu prispeli aj študenti II. a III. ročníka SHDK pod vedením pedagóga Mgr. art. Kataríny Vakrčkovej, ktorá sa v čase od 10. 8. do 10. 9. 2009 zúčastnila mesačného medzinárodného umeleckého workshopu s názvom „When the Death Awokes“ v Midgar Sluter-Borre v Nórsku.

Hlavnou ideou projektu bolo spracovanie vikingskej mytológie. Táto sa preniesla aj do programu „Noci v škole“, z ktorej prinášame pár ukážok.

Menej informácií <

IV. letné intermediálne umelecké dielne 2009

ČIERNA A BIELA (DUALITA)

IV. letný intermediálny workshop, ktorý sa tradične konal na Súkromnej strednej umeleckej škole v Martine v dňoch od 3. 8. – do 7. 8. 2009

IV. letné intermediálne umelecké dielne 2009

ČIERNA A BIELA (DUALITA)

IV. letný intermediálny workshop, ktorý sa tradične konal na Súkromnej strednej umeleckej škole v Martine v dňoch od 3. 8. – do 7. 8. 2009

Zámerom 4. letného intermediálneho workshopu bolo priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom nové trendy a metódy súčasného umenia. Jeho cieľom bolo interaktívnym spôsobom prepojiť tri druhy umenia: literárne, dramatické a výtvarné. Výsledkom workshopu boli variabilné a multifunkčné kostýmy, rekvizity, priestorové a informačné prvky a s nimi spojené krátke eventy.
Tvorivé dielne boli určené pre žiakov základných škôl od 13 rokov, študentov stredných a vysokých škôl umeleckého a neumeleckého zamerania a ďalších záujemcov, ktorí sa chceli zdokonaliť v oblasti výtvarného, dramatického umenia a literatúry.
Čas pre prácu pri rešpektovaní psychohygieny práce a oddychu bol rozvrhnutý od 9. do 17. h

Popis projektu
Témou workshopu bola dualita: čierna a biela, svetlo a tma, dobro a zlo, teplo a zima, život a smrť...
Deň sa začínal vždy spoločnou literárnou dielňou, ktorá sa skladala z krátkych na seba naväzujúcich úloh vedúcich k lepšiemu pochopeniu témy. Tu účastníci vytvárali verbálne podklady a koncepty pre následnú výtvarnú a dramatickú tvorbu. Dielňa bola popretkávaná krátkymi teoretickými vstupmi, kde sa účastníci oboznámili s vybranými problémami v súčasnom umení.
Po literárnej dielni nasledovali selektívne bloky, v ktorých boli žiaci a študenti rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina pozostávala z účastníkov prihlásených na dramatické dielne i z účastníkov prihlásených na výtvarné dielne. Každú skupinu odborne usmerňoval jeden výtvarník, jeden dramatik a jeden literát. Divadelníci v skupine riešili dramaturgické, obsahové a koncepčné problémy, výtvarníci im hľadali vhodnú formu. Jedna skupina bola zameraná na variabilné inštalačné a informačné prvky vo vybranom priestore, druhá na multifunkčné kostýmy a rekvizity. Záverečná prezentácia prebehla formou krátkych eventov, ktoré zdôraznili multifunkčnosť a variabilnosť riešení priestoru a rekvizít.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR


Menej informácií <