Utorok - 15. 6. 2021 meniny má Vít Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  25  26  27  28  29  30  >

KAM NA STREDNÚ ŠKOLU 1


Naši študenti a pedagógovia sú tvoriví ľudia. Ale netvoríme len v školských laviciach a ateliéroch. Radi sa ukážeme aj mladším budúcim kolegyniam a kolegom, ktorí sa rozhodujú, na akú strednú školu pôjdu.

KAM NA STREDNÚ ŠKOLU 1


Naši študenti a pedagógovia sú tvoriví ľudia. Ale netvoríme len v školských laviciach a ateliéroch. Radi sa ukážeme aj mladším budúcim kolegyniam a kolegom, ktorí sa rozhodujú, na akú strednú školu pôjdu.
A tak sme sa 10. 11. 2010 zatúlali aj na Burzu informácií do Námestova, kde sme predviedli to najlepšie. Reakcie boli pozitívne, potlesk veľký.
Tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie v Martine 23. a 24. 11. 2010 vo foayer Slovenskej národnej knižnice.


Menej informácií <

MARTINSKÝ JARMOK


Na Martinskom jarmoku sa 24. septembra 2010 (piatok) predstavilo aj Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin (SHDK), ktoré reprezentovali študenti

MARTINSKÝ JARMOK


Na Martinskom jarmoku sa 24. septembra 2010 (piatok) predstavilo aj Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin (SHDK), ktoré reprezentovali študenti III. a IV ročníka Herectva a študenti Súkromnej strednej umeleckej školy Martin (SSUŠ) v umeleckých dielňach v oblasti Grafického dizajnu.
Študenti IV. ročníka SHDK divákov bavili pouličným pantomimickým vystúpením, ktoré vychádzalo zo školských koncoročných prehrávok a zároveň z voľných improvizácií, ako sú pouličné sochy a interaktivita s návštevníkmi jarmoku.
Vybraní študenti III. ročníka SHDK predviedli aj svoje žonglérske a pouličné umenie.


Menej informácií <

V. letné intermediálne umelecké dielne 2010

ANTIREKLAMA

Reklama, ako ju poznáme, propaguje krásu, mladosť a šťastie v komerčnom duchu. Ponúka nám produkty, ktoré nás majú zaujať, vyvolať v nás túžbu a odhodlanie ku kúpe.

V. letné intermediálne umelecké dielne 2010

ANTIREKLAMA

Reklama, ako ju poznáme, propaguje krásu, mladosť a šťastie v komerčnom duchu. Ponúka nám produkty, ktoré nás majú zaujať, vyvolať v nás túžbu a odhodlanie ku kúpe. Pojem antireklama má naopak zamerať našu motiváciu na propagovanie hodnôt, ktoré sa nedajú kúpiť, napr. sloboda, humanizmus a pod.
Snahou zvolenej témy je poukázať na tie stránky života, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a je potrebné ich brať prirodzene, napr. staroba (uvedomovanie si nevyhnutných zmien v živote), inakosť (hľadanie krásy v rozdieloch) a podobne.

termín a miesto konania: 2. – 6. august 2010
areál SSUŠ v Martine, Ul. J. Lettricha 3 (Ľadoveň)

kto sa môže prihlásiť:
žiaci a študenti ZŠ, SŠ a VŠ (od 13 rokov), ktorí sa chcú hravou experimentálnou formou dozvedieť viac o stratégiách a technikách vo výtvarnom, literárnom a dramatickom umení a sú otvorení novým spojeniam

Zámery a ciele:
• poskytnúť možnosť kritickej reflexie jedného z najsilnejších komunikačných kanálov - reklamy (zvukovej, vizuálnej a pod.).
• interaktívnym spôsobom prepojiť tri zložky umeleckého stvárňovania skutočnosti: literárne, dramatické a výtvarné
• priblížiť a sprístupniť mladým ľuďom trendy a metódy súčasného umenia
• odborne sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky i praktické skúsenosti s tvorivým procesom

Výsledok:
krátke eventy a videoklipy

Realizačný tým:
Mgr. art. Lukáš Sigmund (1983)
scénarista, literát a filmár
Filip Křížek (1982)
produkcia, postprodukcia, réžia
Mgr. art. Pavlína Musilová (1976)
divadelný (bábkový) režisér, dramaturg a pedagóg
Mgr. art. Dušan Musil (1979)
herec, bábkoherec, špecializáciou pantomíma
Mgr. art. Barbora Holanová (1982)
scénografka, špecializáciou body-art
Mgr. Silvia Rajčanová (1981)
historik umenia, kurátor a pedagóg
akad. mal. Ivan Bílý (1959)
grafik a pedagóg
PhDr. Peter Klimek (1955)
sochár a výtvarný pedagóg

– viac sa o výsledkoch workshopu dozviete na facebooku


Menej informácií <

BRANNÉ CVIČENIE


Ochrana života a zdravia – aj toto je povinnou súčasťou učebných plánov na našej škole. Vybehneme si do prírody a aby sme si zažili aj trochu srandy a súperenia, tak si dáme trojboj. Víťazi sú ocenení a šťastní ale aj porazení sú v dobrej nálade. Však čo? Nie je predsa hlavné zúčastniť sa?