Utorok - 21. 1. 2020 meniny má Vincent Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  25  >

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o spracovaní osobných údajov vo formáte .doc


VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 26. – 27. 3. 2019
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor 8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok konaných 26. – 27. 3. 2019
na Súkromnej spojenej škole Martin
organizačná zložka: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
na študijný odbor 8226 Q 00 – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / H31 / 126
2. / H9 / 125
3. / H32 / 123
4. / H14 / 118
5. / H38 / 115
6. / H4 / 112
7. / H13 / 111
8. / H2 / 107
9. / H30 / 106
10. / H36 / 105

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
11. / H34 / 104
12. / H41 / 103
13. / H22 / 102
14. / H15 / 101
15. / H20 / 100
16. / H17 / 99
17. / H23 / 91
18. / H24 / 90
19. / H5 / 89
20. / H19 / 89
21. / H26 / 85
22. / H6 / 83
23. / H3 / 82
24. / H21 / 81
25. / H35 / 79
26. / H1 / 74
27. / H29 / 67
28. / H28 / 63

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
29. / H25 / 47

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2019 – 2020 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto nariadením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 25. 4. 2019 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí Talentové prijímacie skúšky úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 26. 4. 2019 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore formou „Odvolania sa voči rozhodnutiu o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta“.


V Martine, dňa 2. 4. 2019

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školyMenej informácií <

VÝBEROVÉ KONANIE


vyhlásené 29. 3. 2019 na post riaditeľa/riaditeľky Súkromnej spojenej školy

podrobnosti stiahnete vo formáte .docx


MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH


Program divadla od začiatku školského roku 2018/19

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH


Program divadla od začiatku školského roku 2018/19

Divadelné trosky, vyhlásenie cien divadla
3. 9. 2018 o 18:30 h

The Bitches, komédia zo života družičiek
10. 9. 2018 o 18:30 h

Oidistrata, prvý antický muzikál, réžia Michal Tomassy
17. 9. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
24. 9. 2018 o 18:30 h

Pytačky&Prefíkaná vdova, Čechov a Goldoni spolu na javisku
1. 10. 2018 o 18:30 h

Riverside drive, jednoaktovka zo Štúdia SKDK
8. 10. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
15. 10. 2018 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
22. 10. 2018 o 18:30 h

Divadelný KVÍZ pod taktovkou Michala Tomasyho
29. 10. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
5. 11. 2018 o 18:30 h

The Bitches, komédia zo života družičiek
12. 11. 2018 o 18:30 h

Ťapákovci, klasika v neklasickom prevedení
19. 11. 2018 o 18:30 h

Oidistrata, prvý antický muzikál, réžia Michal Tomassy
5. 11. 2018 o 18:30 h

Milionár, komédia zo zákulisia reality show
26. 11. 2018 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
3. 12. 2018 o 18:30 h

Ťapákovci, klasika v neklasickom prevedení
10. 12. 2018 o 18:30 h

VIANOčka, karaoke show s prekvapením
17. 12. 2018 o 18:30 h

Nedeľa pre bolesť ako stvorená, tretiaci opäť v druháckych dialógoch
14. 1. 2019 o 18:30 h

Classici, dialógy zo svetovej klasiky, réžia Michal Tomassy
21. 1. 2019 o 18:30 h

Hrdý Budžes, réžia Petra Kovalčíková, hosť
4. 2. 2019 o 18:30 h

Closer, réžia Pavla Musilová
11. 2. 2019 o 18:30 h

Koniec hry, réžia Ľubomíra Krkošková
18. 2. 2019 o 18:30 h

Celé dni na stromoch, réžia Ľubomíra Krkošková
25. 2. 2019 o 18:30 hMenej informácií <