Pondelok - 5. 12. 2022 meniny má Oto Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  32  >

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

AJ TENTO ROK NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2 % Z VAŠEJ DANE

Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, občianske združenie

Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.
V prípade, ak máte záujem napomôcť k plneniu cieľov združenia, je potrebné vyplnené tlačivá predložiť miestne príslušnému daňovému úradu.
Údaje prijímateľa:
Obchodné meno: Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37 972 588
Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin

Bližšie informácie nájdete tu

Menej informácií <

VIDEOPREHLIADKA SSŠ


Virtuálna prehliadka našej školy
VIDEOPREHLIADKA SŠUP
VIDEOPREHLIADKA SHDK

PF 2022

...veľa zdravia v novom roku

...ČO ROBIŤ PRI POZITÍVNOM TESTE


v prílohe zverejňujeme manuál „Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste“, ktorý vydal ÚVZ SR.

PhDr. Dagmar Olosová, MPH, vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže RÚVZ v Martine

Dokument Izolacia_karantena
si môžete stiahnuť vo formáte PDF