Štvrtok - 22. 4. 2021 meniny má Slavomír Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  29  >

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE OD 2. 9. do 20. 9. 2020


Dňa 2. 9. 2020 o 9.00 hod. prebehne slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore.

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE OD 2. 9. do 20. 9. 2020


Dňa 2. 9. 2020 o 9.00 hod. prebehne slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore. Pri vstupe do školy bude pripravená dezinfekcia.
Výchovno-vzdelávací proces na začiatku školského roka 2020/2021 sa riadi podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a infografiky semaforu zatiaľ s označením ZELENÁ FÁZA (nosenie rúšok je v tomto čase povinné). S ohľadom na stále prebiehajúcu realizáciu prístavby a s tým spojené úpravy v rámci interiéru školy Vás žiadame o opatrnosť.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNEME PRI OTVORENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SHDK


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNÉHO HUDOBNÉHO A DRAMATICKÉHO KONZERVATÓRIA V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SHDK


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNÉHO HUDOBNÉHO A DRAMATICKÉHO KONZERVATÓRIA V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020) riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Martine:
– zverejňuje, že k termínu 5. 6. 2020 je do I. ročníka na odbor Hudobno-dramatické umenie prijatých 8 žiakov,
– vyhlasuje na dve voľné miesta II. kolo prijímacieho konania,
– a súčasne zverejňuje Kritériá prijímacieho konania.

Kritériá vo formáte .pdf

Prihlášky do II. kola prijímacieho konania môžete zasielať na adresu školy do 19. 6. 2020.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SHDK


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium
do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre odbor
8226 Q – Hudobno-dramatické umenie – herectvo.

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania – talentovej skúške:

p.č./kód/získané body
1. / H21 / 140
2. / H13 / 136
3. / H18 / 133
4. / H22 / 128
5. / H11 / 121
6. / H24 / 101
7. / H5 / 99
8. / H25 / 97
9. / H12 / 70
10. / H15 / 62

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania – talentovej skúške:

p.č./kód/získané body
11. / H10 / 57
12. / H4 / 56
13. / H8 / 53
14. / H14 / 41
15. / H3 / 27
16. / H2 / 12

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
H6
H7
H9
H16
H17
H19
H20
H23
H26

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium budú zákonným zástupcom zaslané do 29. 5. 2020 spolu s informáciami k zápisu/odvolaniu.

V Martine, dňa 26. 5. 2020Menej informácií <

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


Výsledky talentových prijímacích skúšok na SŠUP/SHDK budú zverejnené v utorok 26. 5. 2020 na našej webovej stránke.