Štvrtok - 19. 7. 2018 meniny má Dušana Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  21  >

II. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


pozývame vás na prehliadku našich škôl
13. 1. 2018 od 8:00 h – do 16:00 h
pozvánku si môžete stiahnuť vo formáte PDF

II. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


pozývame vás na prehliadku našich škôl
13. 1. 2018 od 8:00 h – do 16:00 h
pozvánku si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Sprístupnené Vám budú jednotlivé ateliéry, budú Vám odprezentované školské vzdelávacie programy, metódy a formy vyučovania v našej škole.
Záujemcom o štúdium na našej škole v prípade výtvarných odborov odporúčame priniesť si so sebou ukážky domácich prác a v prípade hereckého odboru odporúčame priniesť si so sebou notový materiál alebo hudobný podklad k prezentácii vlastného repertoáru.

Organizovaným skupinám odporúčame dohodnúť si rezerváciu termínu – hodinu návštevy našej školy.
Informácie o konaní, termíne, formálnom a obsahovom zameraní talentových prijímacích skúšok môžete nájsť na www.ssusmartin.sk/aktuality.

V rámci II. DoD je možné si dohodnúť termín Prípravného kurzu, ktorý naša škola začne organizovať od 18. 1. – do 22. 3. 2018.

25. 1. 2018 (štvrtok) o 16.00 hod. prebehne na škole vernisáž Výstavy žiackych výtvarných prác vytvorených za I. polrok školského roku 2017 – 2018 určená pre rodičov, priateľov výtvarného umenia a verejnosť.

27. 1. 2018 (sobota) v čase od 8.00 – 12.00 hod. naša škola uskutoční komentovanú prehliadku tejto výstavy, na ktorej sa návštevníci dozvedia viac o dizajnérskom koncepte, adresne aplikovanom na vizuál vystavených prác.Menej informácií <

OŽAS 2017

...a boli sme aj v prírode

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU


Milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roku 2017 – 2018 sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) o 8.30 h.
v areáli SSŠ Martin
Tešíme sa na Vás a želáme Vám veľa úspechov a chuti do práce.

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC A VEREJNÉ PREHRÁVKY


SSUŠ vás pozýva na výstavu prác študentov odboru grafický a priestorový dizajn dňa 29. júna 2017 o 16:30 h v priestoroch školy

SHDK vás pozýva na verejné prehrávky študentov hudobno-dramatického odboru dňa 27. júna 2017 (utorok) o 17:00 h 1. ročník

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC A VEREJNÉ PREHRÁVKY


SSUŠ vás pozýva na výstavu prác študentov odboru grafický a priestorový dizajn dňa 29. júna 2017 o 16:30 h v priestoroch školy

SHDK vás pozýva na verejné prehrávky študentov hudobno-dramatického odboru dňa 27. júna 2017 (utorok) o 17:00 h 1. ročník, 29. júna (štvrtok) o 17:00 h 2. ročník a 28. júna (streda) o 17:00 h 3. ročník v hereckej sále školy

Menej informácií <