Utorok - 18. 1. 2022 meniny má Bohdana Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  6  ...  31  >

TELESNÁ VÝCHOVA


Vážení rodičia a milí žiaci,
odo dňa 5. 10. 2020 sa z organizačných dôvodov mení organizácia vyučovania a predmet telesná výchova sa až do odvolania nebude vyučovať.
Za pochopenie ďakujeme.

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do hereckej praxe naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme z úspešných...

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do hereckej praxe naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme z úspešných uchádzačov. Z 12-tich tohtoročných skončených maturantov SHDK ďalej pokračuje v štúdiu na vysokej škole 10 študentov, 2 pokračujú v pomaturitnom štúdiu na konzervatóriu v V. ročníku. Tento rok prijali našich študentov na nasledujúce odbory: COMMERCIAL MUSIC (University of the West of Scotland), FYZICKÉ DIVADLO (Janáčkova univerzita múzických umění), HERECTVO (Akadémia umení Banská Bystrica, 2 žiaci), DIVADELNÁ DRAMATURGIA A RÉŽIA (Akadémia umení Banská Bystrica), HISTÓRIA/ UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A HISTÓRIE/ UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A TELESNEJ VÝCHOVY/ UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY (UMB Banská Bystrica), MANAŽMENT (Prešovská univerzita), HERECTVO (Súkromné konzervatórium Nitra).


Menej informácií <

RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Dňa 14. 9. 2020 udeľuje riaditeľka žiakom Súkromnej spojenej školy riaditeľské voľno.

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE OD 2. 9. do 20. 9. 2020


Dňa 2. 9. 2020 o 9.00 hod. prebehne slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore.

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE OD 2. 9. do 20. 9. 2020


Dňa 2. 9. 2020 o 9.00 hod. prebehne slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore. Pri vstupe do školy bude pripravená dezinfekcia.
Výchovno-vzdelávací proces na začiatku školského roka 2020/2021 sa riadi podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a infografiky semaforu zatiaľ s označením ZELENÁ FÁZA (nosenie rúšok je v tomto čase povinné). S ohľadom na stále prebiehajúcu realizáciu prístavby a s tým spojené úpravy v rámci interiéru školy Vás žiadame o opatrnosť.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNEME PRI OTVORENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <