Sobota - 16. 1. 2021 meniny má Kristína Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  29  >

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na SSŠ – SHDK a SŠUP

Na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 a následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v čase od 16. 3. 2020 (pondelok) do 27. 3. 2020 (piatok) prezenčné vyučovanie na našej škole prerušené...

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na SSŠ – SHDK a SŠUP

Na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 a následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v čase od 16. 3. 2020 (pondelok) do 27. 3. 2020 (piatok) prezenčné vyučovanie na našej škole prerušené a výuka bude prebiehať výlučne dištančnou formou (samoštúdium a online komunikácia žiakov a pedagógov).
Žiadame žiakov o dôsledné postupné plnenie zadaných domácich úloh, ktoré budú priebežne suplovať samotné vyučovanie, aby sme tak predišli prípadnému posunutiu ukončenia školského roka smerom k letným prázdninám.

Externá časť písomnej maturitnej skúšky sa z pôvodného termínu presúva na 31. 3. a 1. 4. 2020. Bližšie informácie u p. zástupkyne (meckova.petra@seznam.cz)

Viac na https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/


Menej informácií <

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Vážení rodičia a žiaci,
oznamujeme vám, že v dňoch 12. 3., 13. 3. a 16. 3. 2020 nebude na Súkromnej spojenej škole v Martine prebiehať vyučovanie. Uvedené sa deje z dôvodu odstávky školskej jedálne. Za pochopenie ďakujeme. O ďalších postupoch vás budeme priebežne informovať.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

PRACOVNÁ PONUKA


Informácie o pracovnej ponuke vo formáte .docx


II. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Vážený pán riaditeľ/riaditeľka, vážení výchovní poradcovia,
srdečne Vás pozývame na II. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 1. 2. 2020 od 8:00 do 16:00 h v priestoroch našej školy.

II. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Vážený pán riaditeľ/riaditeľka, vážení výchovní poradcovia,
srdečne Vás pozývame na II. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 1. 2. 2020 od 8:00 do 16:00 h v priestoroch našej školy.
Žiakom budú sprístupnené jednotlivé ateliéry a odprezentované školské vzdelávacie programy, ako i metódy a formy vyučovania v našej škole.


Menej informácií <