Utorok - 21. 11. 2017 meniny má Elvíra Internetová žiacka knižkaZverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  20  >

ISIC

Aktualizované informácie o ISIC preukazoch smerom k študentom resp. rodičom. Informácie si môžete stiahnuť vo formáte PDF

ZÁPIS

Vážení rodičia,
dňa 21. 4. 2016 (štvrtok) sa všetci prijatí žiaci zúčastnili zápisu na SSŠ-SHDK Martin

ZÁPIS

Vážení rodičia,
dňa 21. 4. 2016 (štvrtok) sa všetci prijatí žiaci zúčastnili zápisu na SSŠ-SHDK Martin a týmto je momentálne naplnený stav prijímaných žiakov do I. ročníka pre školský rok 2016 – 2017 na Súkromnej spojenej škole Martin, organizačnej zložke Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium.

Priebežne však môže ešte dochádzať ku zmenám, napríklad po prijímacích skúškach na gymnáziách a niekedy ešte aj začiatkom septembra 2016.

V prípade pretrvávajúceho záujmu o prijatie na štúdium na Hudobno-dramatický odbor (HDO) – Herectvo sa preto môžete ešte priebežne informovať na daný stav naplnenosti odboru v nasledujújúcich týždňoch.

S pozdravom

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC A VEREJNÉ PREHRÁVKY


SSUŠ vás pozýva na výstavu prác študentov odboru grafický a priestorový dizajn dňa 28. januára 2016 o 16:00 h v priestoroch školy

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC A VEREJNÉ PREHRÁVKY


SSUŠ vás pozýva na výstavu prác študentov odboru grafický a priestorový dizajn dňa 28. januára 2016 o 16:00 h v priestoroch školy

SHDK vás pozýva na výber ukážok z tvorby študentov hudobno-dramatického odboru dňa 27. januára 2016 od 17:00 h v hereckej sále školy

Menej informácií <

2 % Z DANE


Vážení rodičia, priatelia, priaznivci našej školy,

aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň prejavenú poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2015...

2 % Z DANE


Vážení rodičia, priatelia, priaznivci našej školy,

aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň prejavenú poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2015 v súlade so „Zákonom č. 595/2003 Z. z.“ a „NCR po 5132/2015“ nášmu občianskemu združeniu Bod - spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, Martin.

Aj vďaka takejto Vašej podpore sa darí zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, stavať na individuálnom prístupe učiteľa k žiakovi, na ktorom si škola zakladá a tvoriť aktivity nad rámec učebných osnov v podobe mimoškolských činností, ako sú workshopy, exkurzie a podobne.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby si môžete stiahnuť na našej webovej stránke školy: www.ssusmartin.sk/o nas/obcianske zdruzenie.

Ak to uznáte za vhodné, „formality“ na Daňovom úrade, Martin za Vás vybaví naša škola. Od Vás stačí len, zaslať nám „Potvrdenie o príjme“ zo mzdovej učtárne Vašich zamestnávateľov.

Ďakujeme Vám za pochopenie a Vašu podporu.


Mgr. art. Ľubomíra Krkošková
predseda o.z. Bod

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <