Sobota - 15. 5. 2021 meniny má Žofia Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuálne

VÝZVA NA OBSADENIE PRACOVNÝCH POZÍCIÍ

Naše občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, v rámci realizácie projektu s názvom „Posilnenie kultúrno-umeleckej gramotnosti“, kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, projekt je podporený z ESF – Európsky sociálny fond hľadá do tímu odborných pracovníkov:

1. Názov pozície: Lektor kurzu Digitálne zručnosti pre pedagógov
Predpoklady kurzu:
- Realizácia kurzu pravidelne, t.j. 2-3x mesačne/ 8 hodín (priama výučba 6 x 60 min.)
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Doba realizácie 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 25,00 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Doškolenie pedagogických zamestnancov v počítačových zručnostiach v rámci 2D prostredia s ohľadom na prax v oblasti grafického a priestorového dizajnu
- Rozsah kurzu 448 hodín
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené VŠ II. stupňa
- 3-ročná prax vo vzdelávaní v danej oblasti alebo 1-ročná odborná prax v školenej oblasti
- Ovládanie grafických programov: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe inDesign, iMovie/ Movie Maker na úrovni expert
- Vzdelanie/prax/ocenenia v oblasti výtvarného umenia
- Komunikačné a lektorské zručnosti
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- Vyplnený životopis vo formáte Europass
- Žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Digitálne zručnosti pre pedagógov“.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


2. Názov pozície: Lektor kurzu Digitálne zručnosti pre žiakov
Počet obsadzovaných miest: 2
Predpoklady kurzu:
- Realizácia kurzu pravidelne, t.j. 1 x týždenne/ 3 hodiny (priama výučba 2 x 60 min.) alebo 2 x týždenne/ 1,5 hodiny (priama výučba 2 x 60 min.)
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Doba realizácie 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 25,00 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Dovyučovanie žiakov v počítačových zručnostiach v rámci 2D prostredia s ohľadom na prax v oblasti grafického a priestorového dizajnu
- Rozsah kurzu 336 hodín
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené VŠ II. stupňa
- 3-ročná prax vo vzdelávaní v danej oblasti alebo 1-ročná odborná prax v školenej oblasti
- Ovládanie grafických programov: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe inDesign, iMovie/ Movie Maker na úrovni expert
- Vzdelanie/prax/ocenenia v oblasti výtvarného umenia
- Komunikačné a lektorské zručnosti
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- Vyplnený životopis vo formáte Europass
- Žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Digitálne zručnosti pre pedagógov“.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


3. Názov pozície: Finančný manažér
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Doba realizácie 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 18,93 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Administratívne a finančné riadenie projektov vrátane finančného plánovania
- Nastavenie a udržiavanie administratívnych a finančných procesov v rámci
implementácie projektu vrátane systému archivácie účtovnej a projektovej dokumentácie - Nastavenie čerpania rozpočtu a harmonogramu žiadostí o platby
- Príprava podkladov na realizáciu žiadostí o platbu (refundácia/zálohové platby)
- Rozsah práce 732 hodín
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené VŠ II. stupňa
- Prax s finančným riadením projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
- Manažérske zručnosti, komunikačné zručnosti
- Zodpovednosť a tímová práca
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- vyplnený životopis vo formáte Europass
- žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Finančný manažér“.


Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

4. Názov pozície: Manažér monitorovania
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Doba realizácie 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 16,22 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Príprava podkladov a tvorba monitorovacích správ projektu
- Zabezpečenie procesov evaluácie priebehu projektových aktivít
- Zabezpečenie dodržiavania harmonogramu projektu
- Kontrola a zabezpečenie dosahovania projektových cieľov
- Rozsah 732 hodín
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené VŠ II. stupňa
- Prax s monitorovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
- Komunikačné zručnosti
- Zodpovednosť, samostatnosť
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- vyplnený životopis vo formáte Europass
- žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Manažér monitorovania“.


Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


5. Názov pozície: Administratívny pracovník
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Doba realizácie 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 12,17 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Príprava podkladov pre potreby realizácie žiadostí o platbu
- Príprava podkladov pre potreby monitorovania projektových aktivít
- Zabezpečenie administratívnych prác v súvislosti s implementáciou projektu
- Sledovanie dodržiavania harmonogramu projektu
- Príprava podkladov a zápisníc zo stretnutí projektového tímu
- Podpora zabezpečenia jednotlivých kurzov po stránke administratívnej a organizačnej
- Kontrola a zabezpečenie dosahovania projektových cieľov
- Rozsah 732 hodín
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené stredoškolské vzdelanie
- Prax s administráciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov vítaná - Komunikačné zručnosti
- Zodpovednosť, samostatnosť
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- vyplnený životopis vo formáte Europass
- žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Administratívny pracovník“.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


6. Názov pozície: Lektor typografických workshopov
Predpoklady kurzu:
- 8 stretnutí po 4 hodiny
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Rozsah 32 hodín v priebehu 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 25,00 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Lektorovanie prednášok, moderovanie diskusií a vedenie tvorivých dielní s témami zameranými na písmo, experimentálnu typografiu, racionálnu kaligrafiu a pod.
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené VŠ II. stupňa v oblasti dizajnu
- Ovládanie dejín typografie v našom geografickom kontexte
- 3-ročná prax vo vzdelávaní v danej oblasti alebo 1-ročná odborná prax v školenej oblasti
- Komunikačné a lektorské zručnosti
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- Vyplnený životopis vo formáte Europass
- Žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Digitálne zručnosti pre pedagógov“.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7. Názov pozície: Lektor workshopov grafika tlačeného média
Predpoklady kurzu:
- 20 stretnutí po 4 hodiny
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Rozsah 80 hodín v priebehu 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 25,00 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Lektorovanie prednášok a tvorivých dielní s témami zameranými na tlačené grafické materiály (časopis, plagát, bilten, pozvánka,...).
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené VŠ II. stupňa v oblasti (grafického) dizajnu
- 3-ročná prax vo vzdelávaní v danej oblasti alebo 1-ročná odborná prax v školenej oblasti
- Komunikačné a lektorské zručnosti
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- Vyplnený životopis vo formáte Europass
- Žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Digitálne zručnosti pre pedagógov“.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


8. Názov pozície: Lektor fotografických workshopov
Predpoklady kurzu:
- 20 stretnutí po 4 hodiny
Rozsah a dĺžka pracovného pomeru:
- Práca na dohodu o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti
- Rozsah 80 hodín v priebehu 28 mesiacov
Termín nástupu: 10/2020
Miesto výkonu: Martin, Žilinský kraj
Hrubá odmena: 25,00 EUR/hodina
Opis pracovnej činnosti:
- Lektorovanie tvorivých dielní so zameraním na fotografiu pohybu (divadelná fotografia) a fotografiu statického objektu (produktová fotografia).
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:
- Ukončené VŠ II. stupňa umeleckého zamerania
- Ovládanie fotografických postupov v rámci klasického i digitálneho obrazu, mokrého i suchého procesu, ovládanie techník a spôsobov úpravy fotografického záznamu
- 3-ročná prax vo vzdelávaní v danej oblasti alebo 1-ročná odborná prax v školenej oblasti
- Komunikačné a lektorské zručnosti
Spôsob prihlásenia:
V prípade záujmu:
- Vyplnený životopis vo formáte Europass
- Žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: s.rajcanova@gmail.com najneskôr do 30.09.2020.
Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „Digitálne zručnosti pre pedagógov“.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas občianskemu združeniu Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania, na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.