Utorok - 16. 1. 2018 meniny má Kristína Internetová žiacka knižkaZverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  21  >

OŽAS 2017

...a boli sme aj v prírode

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU


Milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roku 2017 – 2018 sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) o 8.30 h.
v areáli SSŠ Martin
Tešíme sa na Vás a želáme Vám veľa úspechov a chuti do práce.

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC A VEREJNÉ PREHRÁVKY


SSUŠ vás pozýva na výstavu prác študentov odboru grafický a priestorový dizajn dňa 29. júna 2017 o 16:30 h v priestoroch školy

SHDK vás pozýva na verejné prehrávky študentov hudobno-dramatického odboru dňa 27. júna 2017 (utorok) o 17:00 h 1. ročník

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC A VEREJNÉ PREHRÁVKY


SSUŠ vás pozýva na výstavu prác študentov odboru grafický a priestorový dizajn dňa 29. júna 2017 o 16:30 h v priestoroch školy

SHDK vás pozýva na verejné prehrávky študentov hudobno-dramatického odboru dňa 27. júna 2017 (utorok) o 17:00 h 1. ročník, 29. júna (štvrtok) o 17:00 h 2. ročník a 28. júna (streda) o 17:00 h 3. ročník v hereckej sále školy

Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 30. 3. 2017 na študijný odbor
8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
8261 M 00 - Propagačná grafika

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 30. 3. 2017 na študijný odbor
8221 M 11 - Grafický a priestorový dizajn
8261 M 00 - Propagačná grafika

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / G25 / 43
2. / G21 / 35
3. / G9 / 35
4. / G10 / 34
5. / G7 / 32
6. / G11 / 31
7. / G15 / 31
8. / G23 / 31
9. / G12 / 30
10. / G3 / 29
11. / G22 / 28
12. / G13 / 28
13. / G31 / 27
14. / G19 / 27
15. / G26 / 27
16. / G28 / 26

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
17. / G29 / 25
18. / G18 / 25
19. / G16 / 25
20. / G6 / 25
21. / G1 / 24
22. / G27 / 23
23. / G20 / 20
24. / G8 / 20
25. / G24 / 20

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
26. / G4 / 18

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2017 – 2018 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 20. 4. 2017 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí „Talentové prijímacie skúšky“ úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 21. 4. 2017 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore.

Z dôvodu, že sa na Talentových prijímacích skúškach na odbor 8261 M 00 – Propagačná grafika nezúčastnili všetci prihlásení žiaci, škola otvára pre školský rok 2017 – 2018 len jeden študijný odbor 8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn.

V Martine, dňa 4. 4. 2017

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <