Štvrtok - 22. 4. 2021 meniny má Slavomír Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  29  >

ÚSPECHY NA KREATIVTE MLADÝCH GRAFIKOV


V rámci 12. ročníka celoslovenskej súťaže KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV
získali práce našich študentov niekoľko ocenení, a to v nasledujúcich kategóriách:

ÚSPECHY NA KREATIVTE MLADÝCH GRAFIKOV


V rámci 12. ročníka celoslovenskej súťaže KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV
získali práce našich študentov niekoľko ocenení, a to v nasledujúcich kategóriách:
1. miesto za OBALOVÝ MATERIÁL (Alica Bíziková: TRIBAL-ENGINEERS)
1. miesto za ILUSTRÁCIE (Veronika Tatarková: Šťastná náhoda, Serendipity)
2. miesto za PLAGÁTOVÚ TVORBU (Natália Paškuliaková: Logo-VÍZ)
3. miesto v kategórii MALÉ GRAFICKÉ FORMY (duo Dominika Blažeňáková/Sofia Stráska: Kalendár ZOO)
čestné uznanie (Sofia Stráska: Monogram)
čestné uznania v kategórii VOĽNÁ GRAFICKÁ TVORBA (Antónia Stloukalová: Autorský font, Kristína Klocháňová: Kalendár Monochrome)


Menej informácií <

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do praxe grafického a priestorového dizajnéra naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme...

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do praxe grafického a priestorového dizajnéra naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme z úspešných uchádzačov. Z 9-tich tohtoročných skončených maturantov SŠUP sa rozhodli pre ďalšie štúdium a boli prijatí na vysoké školy 4 žiaci, a to na FILMOVÉ STUDIE, TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ STUDIE (Univerzita Palackého Olomouc), PRODUKTOVÝ DIZAJN (Univerzita Tomáša Bati, Zlín), UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA (UMB Banská Bystrica), MEDIAMATIKA (Univerzita Komenského).


Menej informácií <

RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Dňa 14. 9. 2020 udeľuje riaditeľka žiakom Súkromnej spojenej školy riaditeľské voľno.

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE OD 2. 9. do 20. 9. 2020


Dňa 2. 9. 2020 o 9.00 hod. prebehne slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore.

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE OD 2. 9. do 20. 9. 2020


Dňa 2. 9. 2020 o 9.00 hod. prebehne slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore. Pri vstupe do školy bude pripravená dezinfekcia.
Výchovno-vzdelávací proces na začiatku školského roka 2020/2021 sa riadi podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a infografiky semaforu zatiaľ s označením ZELENÁ FÁZA (nosenie rúšok je v tomto čase povinné). S ohľadom na stále prebiehajúcu realizáciu prístavby a s tým spojené úpravy v rámci interiéru školy Vás žiadame o opatrnosť.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNEME PRI OTVORENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <