Pondelok - 25. 9. 2023 meniny má Vladislav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  33  >

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 2023 – 2024


na odbor: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008051)
pre školský rok 2023 – 2024 (prijímame 14 žiakov)

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 2023 – 2024


na odbor: 8603 M – Dizajn – GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008051)
pre školský rok 2023 – 2024 (prijímame 14 žiakov)
informácie si môžete stiahnuť vo formáte .pdf

Tu si môžete stiahnuť prihlášku v listinnej podobe.

V zmysle zákona zverejňujeme aj kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2024/2025, môžete ich nájsť
tu
Menej informácií <

PRÍPRAVNÉ KURZY KRESBY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy

PRÍPRAVNÉ KURZY KRESBY

PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

sú zamerané na základy kresby podľa predlohy
sú určené žiakom ZŠ (od 12 rokov), ktorí sa plánujú uchádzať o štúdium na našej škole
budú prebiehat v mesiacoch november 2022, december 2022, február 2023, marec 2023, apríl 2023
v čase od 15:30 do 17:00 hod. (štvrtok) v priestoroch školy

Na kurzy je potrebné sa prihlásiť
lubica.podhorska@ssusmartin.sk, 0903282292


Menej informácií <

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2022 – SŠUP


9. 11. 2022 od 9 – 12 h

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2022 – SŠUP


9. 11. 2022 od 9 – 12 h

Príď preskúmať prostredie školy!
Využi príležitosť a zisti viac o svojich schopnostiach!
Nájdi odvahu na odbornú konzultáciu!
Porozprávaj sa s nastávajúcimi pedagógmi a spolužiakmi!
Zisti ako sa pripraviť na talentové skúšky!Menej informácií <