Štvrtok - 27. 2. 2020 meniny má Alexander Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  23  >

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o spracovaní osobných údajov vo formáte .doc


VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 26. 3. a 1. 4. 2019 na študijný odbor
8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 26. 3. a 1. 4. 2019 na študijný odbor
8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn

Na študijný odbor 8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn
talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / G21 / 36
2. / G20 / 35
3. / G24 / 34
4. / G11 / 34
5. / G23 / 34
6. / G15 / 33
7. / G18 / 32
8. / G14 / 32
9. / G8 / 31
10. / G1 / 31
11. / G19 / 29
12. / G17 / 29
13. / G22 / 29
14. / G5 / 28

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
15. / G3 / 28
16. / G6 / 27
17. / G9 / 26
18. / G10 / 26
19. / G25 / 25
20. / G13 / 25
21. / G2 / 25
22. / G7 / 23

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
23. / G4 / 13
24. / G16 / 11

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2019 – 2020 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 25. 4. 2019 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí Talentové prijímacie skúšky úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 26. 4. 2019 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore formou „Odvolania sa voči rozhodnutiu o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta".

V Martine, dňa 2. 4. 2019

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <

VÝBEROVÉ KONANIE


vyhlásené 29. 3. 2019 na post riaditeľa/riaditeľky Súkromnej spojenej školy

podrobnosti stiahnete vo formáte .docx


VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TPS


Z dôvodu vyhovenej žiadosti o vykonanie TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (TPS) v náhradnom termíne
sa zatiaľ odkladá vyhlásenie výsledkov TPS za SSŠ-SSUŠ Martin – odbor Grafický a priestorový dizajn,
ktorý bol pôvodne plánovaný na deň 29. 3. 2019 (piatok)