Sobota - 16. 1. 2021 meniny má Kristína Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  6  ...  29  >

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SHDK


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNÉHO HUDOBNÉHO A DRAMATICKÉHO KONZERVATÓRIA V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SHDK


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNÉHO HUDOBNÉHO A DRAMATICKÉHO KONZERVATÓRIA V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020) riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Martine:
– zverejňuje, že k termínu 5. 6. 2020 je do I. ročníka na odbor Hudobno-dramatické umenie prijatých 8 žiakov,
– vyhlasuje na dve voľné miesta II. kolo prijímacieho konania,
– a súčasne zverejňuje Kritériá prijímacieho konania.

Kritériá vo formáte .pdf

Prihlášky do II. kola prijímacieho konania môžete zasielať na adresu školy do 19. 6. 2020.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SŠUP


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNEJ ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SŠUP


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNEJ ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

V súlade s Rozhodnutím o termínoc, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020) riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Martine:
– zverejňuje, že k termínu 5. 6. 2020 je do I. ročníka na odbor Grafický a priestorový dizajn prijatých 11 žiakov,
– vyhlasuje na tri voľné miesta II. kolo prijímacieho konania,
– a súčasne zverejňuje Kritériá prijímacieho konania.


Kritériá vo formáte .pdf

Prihlášky do II. kola prijímacieho konania môžete zasielať na adresu školy do 19. 6. 2020.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z talentových prijímacích skúšok do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
konaných 22. mája 2020 na študijný odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G29 / 202
2. / G1 / 189
3. / G33 / 182
4. / G23 / 172
5. / G27 / 170
6. / G5 / 160
7. / G6 / 150
8. / G11 / 138
9. / G7 / 137
10. / G8 / 135
11. / G3 / 132
12. / G13 / 128
13. / G4 / 120
14. / G19 / 118

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
15. / G28 / 115
16. / G15 / 112
17. / G16 / 110
18. / G25 / 106
19. / G30 / 103
20. / G31 / 98
21. / G18 / 90
22. / G2 / 85
23. / G12 / 77

NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania – talentovej skúške:

p.č./kód/získané body
24. / G20 / 63
25. / G22 / 60
26. / G17 / 58

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
G9
G10
G14
G21
G24
G26

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium budú zákonným zástupcom zaslané do 29. 5. 2020 spolu s informáciami k zápisu/odvolaniu.

V Martine, dňa 26. 5. 2020


Menej informácií <

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


Výsledky talentových prijímacích skúšok na SŠUP/SHDK budú zverejnené v utorok 26. 5. 2020 na našej webovej stránke.