Štvrtok - 22. 4. 2021 meniny má Slavomír Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  6  ...  29  >

NAŠE SRDCOVKY


výstava maturitných prác SSŠ – SŠUP Martin odboru Grafický a priestorový dizajn
vernisáž 9. júla 2020 o 16:30 h

NAŠE SRDCOVKY


výstava maturitných prác SSŠ – SŠUP Martin odboru Grafický a priestorový dizajn
vernisáž 9. júla 2020 o 16:30 h
výstavu otvorí Mgr. Silvia Rajčanová, PhD., riaditeľka školy
výstava potrvá do 16. septembra 2020


Menej informácií <

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ – II. kolo


Výsledková listina
z II. kola prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ – II. kolo


Výsledková listina
z II. kola prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G1 / 140
2. / G2 / 95

V Martine, dňa 22. 6. 2020


Menej informácií <

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SHDK


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNÉHO HUDOBNÉHO A DRAMATICKÉHO KONZERVATÓRIA V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SHDK


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNÉHO HUDOBNÉHO A DRAMATICKÉHO KONZERVATÓRIA V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020) riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Martine:
– zverejňuje, že k termínu 5. 6. 2020 je do I. ročníka na odbor Hudobno-dramatické umenie prijatých 8 žiakov,
– vyhlasuje na dve voľné miesta II. kolo prijímacieho konania,
– a súčasne zverejňuje Kritériá prijímacieho konania.

Kritériá vo formáte .pdf

Prihlášky do II. kola prijímacieho konania môžete zasielať na adresu školy do 19. 6. 2020.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SŠUP


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNEJ ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE – II. KOLO – SŠUP


PRIJÍMACIE KONANIE
DO I. ROČNÍKA SÚKROMNEJ ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V MARTINE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

V súlade s Rozhodnutím o termínoc, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020) riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Martine:
– zverejňuje, že k termínu 5. 6. 2020 je do I. ročníka na odbor Grafický a priestorový dizajn prijatých 11 žiakov,
– vyhlasuje na tri voľné miesta II. kolo prijímacieho konania,
– a súčasne zverejňuje Kritériá prijímacieho konania.


Kritériá vo formáte .pdf

Prihlášky do II. kola prijímacieho konania môžete zasielať na adresu školy do 19. 6. 2020.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <