Piatok - 9. 6. 2023 meniny má Stanislava Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  5  6  7  8  9  ...  33  >

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA!


V rámci 28. ročníka celoslovenskej súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019
bola zaradená medzi Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2019
v kolekcii ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH škôl

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA!


V rámci 28. ročníka celoslovenskej súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019
bola zaradená medzi Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2019
v kolekcii ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH škôl
kniha Veroniky Tatarkovej: ŠŤASTNÁ NÁHODA!


Menej informácií <

ÚSPECHY NA KREATIVTE MLADÝCH GRAFIKOV


V rámci 12. ročníka celoslovenskej súťaže KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV
získali práce našich študentov niekoľko ocenení, a to v nasledujúcich kategóriách:

ÚSPECHY NA KREATIVTE MLADÝCH GRAFIKOV


V rámci 12. ročníka celoslovenskej súťaže KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV
získali práce našich študentov niekoľko ocenení, a to v nasledujúcich kategóriách:
1. miesto za OBALOVÝ MATERIÁL (Alica Bíziková: TRIBAL-ENGINEERS)
1. miesto za ILUSTRÁCIE (Veronika Tatarková: Šťastná náhoda, Serendipity)
2. miesto za PLAGÁTOVÚ TVORBU (Natália Paškuliaková: Logo-VÍZ)
3. miesto v kategórii MALÉ GRAFICKÉ FORMY (duo Dominika Blažeňáková/Sofia Stráska: Kalendár ZOO)
čestné uznanie (Sofia Stráska: Monogram)
čestné uznania v kategórii VOĽNÁ GRAFICKÁ TVORBA (Antónia Stloukalová: Autorský font, Kristína Klocháňová: Kalendár Monochrome)


Menej informácií <

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do praxe grafického a priestorového dizajnéra naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme...

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do praxe grafického a priestorového dizajnéra naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme z úspešných uchádzačov. Z 9-tich tohtoročných skončených maturantov SŠUP sa rozhodli pre ďalšie štúdium a boli prijatí na vysoké školy 4 žiaci, a to na FILMOVÉ STUDIE, TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ STUDIE (Univerzita Palackého Olomouc), PRODUKTOVÝ DIZAJN (Univerzita Tomáša Bati, Zlín), UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA (UMB Banská Bystrica), MEDIAMATIKA (Univerzita Komenského).


Menej informácií <

RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Dňa 14. 9. 2020 udeľuje riaditeľka žiakom Súkromnej spojenej školy riaditeľské voľno.