Utorok - 27. 10. 2020 meniny má Sabína Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Všeobecné informácie

Od októbra 2020 do januára 2023 bude Občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania v spolupráci so Súkromnou spojenou školou v Martine realizovať projekt Posilnenie kultúrno-umeleckej gramotnosti, na ktorý získalo Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.