Sobota - 9. 12. 2023 meniny má Izabela Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuálne

Pokračujeme v pravidelných kurzoch digitálnch zručností pre pedagógov a žiakov.

Okrem toho v mesiaci február prebehnú podľa pánovaného harmonogramu nasledujúce aktivity:
23. 2. 2023 Písma slovenských dizajnérov II – prednáška s diskusiou
23. a 24. 2. 2023 Znak v informačnom systéme II – prednáška a workshop
23. a 24. 2. 2023 Fotografia produktu III – workshop
24. 2. 2023 Experimentálna typografia II – prednáška a workshop