Pondelok - 25. 9. 2023 meniny má Vladislav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Dokumenty
1  2  >

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA


Vyhodnocovaciu správu SSUŠ a SHDK za školský rok 2021 – 2022
si môžete stiahnuť vo formáte PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021 - 2022 bola prerokovaná
a schválená Radou školy dňa 26. 10. 2022

Správa je k nahliadnutiu v tlačenej podobe u riaditeľky školy.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o spracovaní osobných údajov vo formáte .doc


ŽIADOSŤ O UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA


Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania si môžete stiahnuť vo formáte .DOC


PROFIL ABSOLVENTA SSUŠ


Školský vzdelávací program a Profil absolventa školy si môžete stiahnuť vo formáte .docx


Kritériá hodnotenia sú súčasťou školského vzdelávacieho programu.