Utorok - 19. 10. 2021 meniny má Kristián Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  2  3  4  5  ...  30  >

PF 2021


Vážené kolegyne, kolegovia, spolupracovníci, partneri,
do blížiaceho sa roka 2021
Vám srdečne prajem najmä veľa zdravia, odvahy a sily.

PF 2021


Vážené kolegyne, kolegovia, spolupracovníci, partneri,
do blížiaceho sa roka 2021
Vám srdečne prajem najmä veľa zdravia, odvahy a sily.
Zároveň Vám touto cestou v mene vedenia školy
ďakujem za doterajšiu spoluprácu.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

TELESNÁ VÝCHOVA


Vážení rodičia a milí žiaci,
odo dňa 5. 10. 2020 sa z organizačných dôvodov mení organizácia vyučovania a predmet telesná výchova sa až do odvolania nebude vyučovať.
Za pochopenie ďakujeme.

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do hereckej praxe naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme z úspešných...

ÚSPEŠNE PRIJATÍ NA VŠ


Okrem prípravy do hereckej praxe naša škola pripravuje žiakov i na štúdium na vysokých školách rôzneho, najmä umeleckého zamerania a každoročne sa tešíme z úspešných uchádzačov. Z 12-tich tohtoročných skončených maturantov SHDK ďalej pokračuje v štúdiu na vysokej škole 10 študentov, 2 pokračujú v pomaturitnom štúdiu na konzervatóriu v V. ročníku. Tento rok prijali našich študentov na nasledujúce odbory: COMMERCIAL MUSIC (University of the West of Scotland), FYZICKÉ DIVADLO (Janáčkova univerzita múzických umění), HERECTVO (Akadémia umení Banská Bystrica, 2 žiaci), DIVADELNÁ DRAMATURGIA A RÉŽIA (Akadémia umení Banská Bystrica), HISTÓRIA/ UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A HISTÓRIE/ UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A TELESNEJ VÝCHOVY/ UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY (UMB Banská Bystrica), MANAŽMENT (Prešovská univerzita), HERECTVO (Súkromné konzervatórium Nitra).


Menej informácií <

RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Dňa 14. 9. 2020 udeľuje riaditeľka žiakom Súkromnej spojenej školy riaditeľské voľno.