Utorok - 15. 6. 2021 meniny má Vít Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  3  4  5  6  7  ...  30  >

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE TRVÁ


Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci,
PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY VÝUKY naďalej pretrváva. Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020, s ohľadom na vývoj situácie na Slovensku ohľadne ochorenia COVID-19, ...

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE TRVÁ


Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci,
PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY VÝUKY naďalej pretrváva. Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020, s ohľadom na vývoj situácie na Slovensku ohľadne ochorenia COVID-19, rozhodol o tom, že školy (medzi nimi i SSŠ) ostávajú zatvorené až do odvolania. Naďalej preto všetci pokračujeme v dištančnej výuke. Prosím preto všetkých zúčastnených o trpezlivosť. Dištančná forma výuky je veľmi náročná forma ako pre žiakov, tak i pre pedagógov a o niečo viac zasiahne i rodičov, ktorí sa doma v tomto čase o svoje deti neustále starajú. V prípade umeleckých škôl je hľadanie vhodných foriem vyučovania odborných predmetov ešte o niečo zložitejšie, pomáhajme si preto vzájomne a spolupracujme najlepšie, ako vieme.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať riaditeľku školy na tel. č.: 0904 226 288 alebo na e-mailovej adrese:
riaditel@ssusmartin.sk,
zástupkyňa bude dostupná naďalej na adrese:
meckova@seznam.cz.

PÍSOMNÉ MATURITY sú zrušené a ústne maturity sa posúvajú. Ohľadom praktických maturít nemáme zatiaľ žiadnu informáciu.

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa zatiaľ odsúvajú na neurčito, určite budeme o ich termíne včas informovať konkrétnych záujemcov.

Viac na:
https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy


Menej informácií <

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE


Vážení kolegovia, milí žiaci,
ďakujeme za Vašu zodpovednú spoluprácu v rámci dištančného vyučovania na našej škole. V prípade, že si potrebujete z budovy školy vyzdvihnúť nejaké materiály,...

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE


Vážení kolegovia, milí žiaci,
ďakujeme za Vašu zodpovednú spoluprácu v rámci dištančného vyučovania na našej škole. V prípade, že si potrebujete z budovy školy vyzdvihnúť nejaké materiály, prípadne vybaviť úradné záležitosti, budeme Vám k dispozícii v stredu 25. 3. 2020 v čase od 9.00 do 11.00 (riaditeľka školy) a od 11.00 do 16.00 hod. (zástupkyňa).
Prosíme Vás naďalej o vzájomnú ohľaduplnosť, t.j. vstupovať do budovy školy len s ochranným rúškom, nezdržiavať sa v budove dlhšie, než je nevyhnutné a nezoskupovať sa.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

Menej informácií <

ZMENA TERMÍNU TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK


Vážení rodičia, milí žiaci – účastníci talentových prijímacích skúšok na našu školu, dňa 11. 3. 2020 sme Vám zasielali pozvánku na talentové prijímacie skúšky s termínom konania 24. – 25. 3. 2020 (utorok, streda).

ZMENA TERMÍNU TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK


Vážení rodičia, milí žiaci – účastníci talentových prijímacích skúšok na našu školu, dňa 11. 3. 2020 sme Vám zasielali pozvánku na talentové prijímacie skúšky s termínom konania 24. – 25. 3. 2020 (utorok, streda).
S ohľadom na vývoj situácie v rámci prevencie pred šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a následného prerušenia vyučovania na školách Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, bude termín talentových prijímacích skúšok presunutý na apríl 2020. O presnom čase konania TPS vás budeme včas informovať.


Menej informácií <

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na SSŠ – SHDK a SŠUP

Na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 a následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v čase od 16. 3. 2020 (pondelok) do 27. 3. 2020 (piatok) prezenčné vyučovanie na našej škole prerušené...

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na SSŠ – SHDK a SŠUP

Na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 a následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v čase od 16. 3. 2020 (pondelok) do 27. 3. 2020 (piatok) prezenčné vyučovanie na našej škole prerušené a výuka bude prebiehať výlučne dištančnou formou (samoštúdium a online komunikácia žiakov a pedagógov).
Žiadame žiakov o dôsledné postupné plnenie zadaných domácich úloh, ktoré budú priebežne suplovať samotné vyučovanie, aby sme tak predišli prípadnému posunutiu ukončenia školského roka smerom k letným prázdninám.

Externá časť písomnej maturitnej skúšky sa z pôvodného termínu presúva na 31. 3. a 1. 4. 2020. Bližšie informácie u p. zástupkyne (meckova.petra@seznam.cz)

Viac na https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/


Menej informácií <