Utorok - 19. 10. 2021 meniny má Kristián Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
<  1  ...  4  5  6  7  8  ...  30  >

ZMENA TERMÍNU TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK


Vážení rodičia, milí žiaci – účastníci talentových prijímacích skúšok na našu školu, dňa 11. 3. 2020 sme Vám zasielali pozvánku na talentové prijímacie skúšky s termínom konania 24. – 25. 3. 2020 (utorok, streda).

ZMENA TERMÍNU TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK


Vážení rodičia, milí žiaci – účastníci talentových prijímacích skúšok na našu školu, dňa 11. 3. 2020 sme Vám zasielali pozvánku na talentové prijímacie skúšky s termínom konania 24. – 25. 3. 2020 (utorok, streda).
S ohľadom na vývoj situácie v rámci prevencie pred šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a následného prerušenia vyučovania na školách Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, bude termín talentových prijímacích skúšok presunutý na apríl 2020. O presnom čase konania TPS vás budeme včas informovať.


Menej informácií <

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na SSŠ – SHDK a SŠUP

Na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 a následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v čase od 16. 3. 2020 (pondelok) do 27. 3. 2020 (piatok) prezenčné vyučovanie na našej škole prerušené...

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na SSŠ – SHDK a SŠUP

Na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 a následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v čase od 16. 3. 2020 (pondelok) do 27. 3. 2020 (piatok) prezenčné vyučovanie na našej škole prerušené a výuka bude prebiehať výlučne dištančnou formou (samoštúdium a online komunikácia žiakov a pedagógov).
Žiadame žiakov o dôsledné postupné plnenie zadaných domácich úloh, ktoré budú priebežne suplovať samotné vyučovanie, aby sme tak predišli prípadnému posunutiu ukončenia školského roka smerom k letným prázdninám.

Externá časť písomnej maturitnej skúšky sa z pôvodného termínu presúva na 31. 3. a 1. 4. 2020. Bližšie informácie u p. zástupkyne (meckova.petra@seznam.cz)

Viac na https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/


Menej informácií <

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


Vážení rodičia a žiaci,
oznamujeme vám, že v dňoch 12. 3., 13. 3. a 16. 3. 2020 nebude na Súkromnej spojenej škole v Martine prebiehať vyučovanie. Uvedené sa deje z dôvodu odstávky školskej jedálne. Za pochopenie ďakujeme. O ďalších postupoch vás budeme priebežne informovať.

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
riaditeľka školy

PRACOVNÁ PONUKA


Informácie o pracovnej ponuke vo formáte .docx