Pondelok - 26. 7. 2021 meniny má Anna, Hana Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality
1  2  3  4  5  ...  29  >

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SŠUP


Výsledková listina
z prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn

PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:

p.č./kód/získané body
1. / G7 / 150
2. / G6 / 145
3. / G12 / 136
4. / G14 / 130
5. / G5 / 128
6. / G2 / 122
7. / G11 / 119
8. / G10 / 117
9. / G19 / 116
10. / G21 / 110
11. / G8 / 99
12. / G15 / 96
13. / G17 / 95
14. / G18 / 91

NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:

p.č./kód/získané body
15. / G16 / 89
16. / G24 / 87
17. / G13 / 85
18. / G9 / 81
19. / G4 / 78
20. / G1 / 75
21. / G20 / 70
22. / G27 / 68
23. / G29 / 62
24. / G25 / 60
25. / G26 / 59
26. / G3 / 51

NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:

kód
G22
G23
G28

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium budú zákonným zástupcom zaslané do 20. 5. 2021 spolu s informáciami k zápisu/odvolaniu.

V Martine, dňa 13. 5. 2021


Menej informácií <

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY SŠUP


aktualizované informácie 13. 2. 2021
o podmienkach TPS vo formáte .pdf

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY SŠUP


aktualizované informácie 13. 2. 2021
o podmienkach TPS vo formáte .pdf

Virtuálna prehliadka našej školy
VIDEOPREHLIADKA SŠUP

Prezentácia z BURZY STREDNÝCH ŠKÔL
vo formáte .pdf

Online konzultácia s akad. mal. I. Bílým dňa 17. 2. 2021 od 10:00 do 12:00 h
Pripájací kód na stretnutie cez Google Meet:
https://meet.google.com/xhg-yncy-awz
V prípade, že sa neviete prihlásiť, píšte na: ivan.bily@ssusmartin.skMenej informácií <

POZVÁNKA NA BURZU


Vážení rodičia, milí žiaci, Súkromná spojená škola v Martine v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin Vás srdečne pozýva na ONLINE BURZU STREDNÝCH ŠKÔL 2021, ktorá sa uskutoční 9. 2. 2021.

POZVÁNKA NA BURZU


Vážení rodičia, milí žiaci, Súkromná spojená škola v Martine v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin Vás srdečne pozýva na ONLINE BURZU STREDNÝCH ŠKÔL 2021, ktorá sa uskutoční 9. 2. 2021. Súkromná škola umeleckého priemyslu a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium budú odprezentované v čase 14:40 – 14:55 hod.
Webový odkaz na pripojenie sa k Online burze stredných škôl 2021:
BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.


Menej informácií <

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2021


Virtuálna prehliadka našej školy bude dostupná od 15. hod.
VIDEOPREHLIADKA SŠUP
VIDEOPREHLIADKA SHDK

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2021


Virtuálna prehliadka našej školy bude dostupná od 15. hod.
VIDEOPREHLIADKA SŠUP
VIDEOPREHLIADKA SHDK

Študentky tretieho ročníka herectva Valentína, Katka a Klára vám v sobotu 30. 1. od 18. do 19. hod. na instagrame zodpovedajú všetky otázky o našej škole. Neváhajte sa opýtať, budeme sa tešiť...
Dnes o 18:00 na SHDK instagrame. Čakáme Ťa!

Menej informácií <